TÜRKİYE
AİLE HEKİMLİĞİ
VAKFI
T u r k i s h    F o u n d a t i o n     o f    F a m i l y    M e d i c i n e 

Invitation to 12th International Istanbul Family Medicine Congress

12. Uluslarası İstanbul Aile Hekimliği Kongresi'ne Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde “Kartal Aile Hekimliği Günleri” olarak 2006 yılında başlayan heyecan, bu yıl artık “İstanbul Aile Hekimliği Kongresi”nin onikincisi ile devam ediyor. İstanbul ilinde Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi verilen çeşitli Eğitim Araştırma ve Üniversite hastanelerimizin ev sahipliği yaptığı kongremizi bu yıl 4 – 5 Mayıs 2018 tarihlerinde Dedeman Otel – İstanbul Esentepe’de gerçekleştiriyoruz.

“Aile Hekimliği Uygulaması Türkiye Modeli” de kongremiz gibi 11 yılını geride bıraktı. Ama o günlerden günümüze birinci basamakta uğraş edindiğimiz sorunlar ve sorumluluklar azalmak bir yana her geçen gün artmaya devam etti. Nüfusun artması, ülkemizin aldığı kitlesel göç hareketleri ve malpraktis yaptırımları bu sorunların başında gelen sebeplerden sadece bir kaçı. Ama benzer sağlık sistemleri dünyanın pek çok ülkesinde de uygulanıyor ve hiçbir sistemin mükemmel olmadığı da bilinen bir gerçek.

12. Uluslararası İstanbul Aile Hekimliği Kongresi’ni de bir araya gelmek, Birinci Basamak hekimlerinin tecrübelerini paylaşmasını sağlamak, birbirimizden güç almak ve dünyadaki örnekleri karşılaştırarak ülkemizde Aile Hekimliği’ni güçlendirmek için yeni fırsatlar yaratmak hedefi ile düzenliyoruz. Kongremizde aile hekimlerinin klinik pratikte karşılaştıkları sorunlara güncel yanıtlar bulabilmelerini, temel konularda pratiklerini güncellemelerini ve birbirleri ile deneyimlerini paylaşarak hastalarına daha etkin hizmet sunabilmelerini amaçladık. Yabancı meslektaşlarımızın deneyimlerini de paylaşmalarını bekliyoruz.

Bu hedeflerle hazırlanan “12. Uluslararası İstanbul Aile Hekimliği Kongresi”ni, katılımcıların farklı ilgi alanları ve gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla iki günlük bilimsel program şeklinde gerçekleştiriyoruz.

Sizlerin tecrübelerinin ve bilimsel çalışmalarınızın sonuçlarının da kongremizde sunulmasını arzu ediyoruz. Bu nedenle bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi sözlü sunum ve poster bildiri oturumlarında sunulmak ve değerlendirilmek üzere bilimsel bildirilerinizi bekliyoruz.

Aile Hekimliği’ne gönül vermiş olan sizlerin katılımıyla zenginleşecek olan kongremizde hem bilimsel, hem de sosyal bir kaynaşmanın yaşanacağı kanaatindeyiz. En güzel mevsiminde sizi doğası, kültürel ve tarihi dokusuyla kucaklayacak olan İstanbul´da, “12. Uluslararası İstanbul Aile Hekimliği Kongresi”nde buluşmak dileğiyle,

Saygılarımızla,

Dr. İsmet TAMER                               Dr. Ekrem ORBAY

Kongre Başkanı                                 Kongre Bilimsel Sekreteri    

 

Invitation to 12th International Istanbul Family Medicine Congress

Dear Colleagues,

This year “Istanbul Family Medicine Congress” continues with the excitement of the first time when it had began as “Kartal Family Medicine Symposia” in 2006. “12th International Istanbul Family Medicine Congress” will be held in Dedeman Hotel – Istanbul Esentepe on May, 4 – 5, 2018 with the participation of several traning and research hospitals which has specialty training programs for Family Medicine in Istanbul.

“The Turkish Model of Family Medicine Practice” has left 11 years behind, but problems, responsibilities and issues of primary care have been growing up everyday since then. Rising population, especially after mass movements of migration because of our country’s sociopolitical position on the world, has been an important reason for these. But this is almost the same for primary health care systems as in any other country all over the world.

We are planning to host our colleagues from all over the world, participating to share their experiences and enjoy the warm Turkish hospitality in Istanbul in its most beautiful and pleasing time of the year. You can also submit your studies to present as an oral and/or poster presentation during the congress.

We would like to welcome and wish to see you at “12th International Istanbul Family Medicine Congress” which will be held in Dedeman Hotel – Istanbul Esentepe on May, 4 – 5, 2018.

Kind Regards,

Assoc.Prof. Ismet TAMER, MD.              Assoc.Prof. Ekrem ORBAY, MD.

Chair                                                       Scientific Secretary