TÜRKİYE
AİLE HEKİMLİĞİ
VAKFI
T u r k i s h    F o u n d a t i o n     o f    F a m i l y    M e d i c i n e 

12. AİLE HEKİMLİĞİ GÜZ OKULU 26 - 30 EYLÜL 2018 TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA'DA GERÇEKLEŞECEK

12. AİLE HEKİMLİĞİ GÜZ OKULU
26 - 30 EYLÜL 2018 TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA'DA GERÇEKLEŞECEK

Değerli Meslektaşlarımız;

Öncelikle 27 Eylül - 1 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenen "11. Aile Hekimliği Güz Okulu’’nun önceki kongrelerimizin başarı çıtasını yükselterek sonuçlanmasından duyduğumuz kıvanç ve mutluluğu paylaşmak istiyoruz. Bu mutluluk ve motivasyon ile ‘12. Aile Hekimliği Güz Okulu’ için çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz.

Aile Hekimliği kavramı ülkemizde yapılan sağlık reformlarının en önemlilerinden biridir. Aile hekimliği uygulaması; yurt çapında yaygınlaşmış, aile hekimlerinin sorumlulukları artmış ve dolayısıyla eğitim ihtiyacı da artmıştır. Aile Hekimliğinin; birey ve ailelere sürekli ve çok yünlü sağlık hizmeti veren; biyolojik, klinik ve davranış bilimleriyle iç içe olan; akut ve kronik hastalıkların tedavi edilmesine ek olarak, hastalıkların gelişmesini önlemek amacıyla düzenli sağlık taramalarını gerçekleştiren ve sağlıkla ilgili konularda danışmanlık hizmeti de sağlayan önemli bir birim olmasından yola çıkarak düzenlenen eğitim programımızda; katılımcıların farklı ilgi alanları ve gereksinimleri doğrultusunda birinci basamakta sık karşılaşılan klinik sorunları kapsayan panel, konferans, vaka tartışması, uzmana danış, kurs, çalıştay, sözlü ve poster bildiri tartışması oturumlarında; önceki yıllardaki gibi bu yıl da farklı uzmanlık alanlarından öğretim üyeleri ve aile hekimliği akademisyenleri işbirliği içinde aile hekimlerinin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışacaklardır.

Sizleri 26 - 30 Eylül 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “12. Aile Hekimliği Güz Okulu”nda ihtiyaçlarımız olan konularda eğitim almak; ilgimiz doğrultusunda konferanslara girmek, interaktif katılacağımız panellerde söz söylemek, sözlü ve poster bildirileri ile bakış açımızı genişletmek ve sosyal programlarımızda bir nebze olsun nefes alıp rahatlayabilmek için aramızda görmekten mutluluk ve onur duyacağız.

TAHEV Yönetim Kurulu adına;

Doç. Dr. Reşat DABAK             Prof. Dr. Mehmet SARGIN